ralux
ralux
RELÉ MODEL ISRB

RELÉ MODEL ISRB

Relé totalment estàtic aplicable en il·luminació publicitària, senyals d´alerta en zones perilloses, senyalitzacions semafòriques, etc...
Compleix rigorosament la normativa internacional antiparasitària.
Disposa de dos canals amb funcionament simultani o alternatiu.
Regulació d´intermitència: de 0.2 a 2 segons.
Capacitat de càrrega: 4 A (per canal).
Voltatges estàndards: 12 V corrent continu i 220 V corrent altern (altres voltatges segons comanda).Página Web DYNAM-IQ